Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Identifikačné údaje spoločnosti


Sto Slovensko, s.r.o.

Pribylinská 2
831 04 Bratislava


IČO:36029351

DIČ:2020092107

IČ DPH:SK2020092107Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 39288/V.


Tel.: +421 2 4464 8142


Fax: +421 2 4445 3075
Web bol vytvorený pomocou CMS systému First spirit by e-Spirit.