Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Schlingenwalze

Vysokokvalitný valec na odvzdušnenie

použitie

na vyvalčekovanie vzduchových bublín zo stierok

 

vlastnosti

pasuje na normálny strmeň

 

formát/veľkosť

šírka: 250 mm
dĺžka slučky: 4 mm

 

odtieň

modrá

 

30307_DE_de.jpg