Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Modular 230

Hluk absorbujúci stropný podhľad s jemne štruktúrovanou farebnou úpravou

použitie

 • interiér
 • na redukciu hluku a reguláciu dozvuku
 • ako stropný podhľad

vlastnosti

 • vysoká absorpcia hluku (v závislosti od výšky zavesenia, formátu a povrchovej úpravy)
 • nosná doska zo skleného granulátu
 • zadná strana s vrstvou z 40 mm hrubej dosky s obsahom PET vlákien
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: A2-s1, d0 (nosná doska s povrchovou úpravou)
 • reakcia na oheň (trieda) podľa EN 13501-1: C-s3, d0 (vrstva z dosky s obsahom PET vlákien)
 • odolná, stabilná konštrukcia
 • na okamžitú montáž
 • konečná povrchová úprava s jemne štruktúrovanou farebnou úpravou vyhotovená výrobcom
 • fotokatlytická funkcia v prípade bielej farby, na odbúranie škodlivých látok a zápachov

poznámky

 • jednoduchá montáž podľa montážneho návodu vďaka komponentom vopred namontovaným výrobcom
 • sú možné nepatrné odchýlky farebného odtieňa medzi rôznymi šaržami výrobkov
 • odporúčanie: v jednej miestnosti montujte prvky, ktoré sú z rovnakej výrobnej šarže
 • všetky stropné podhľady vrát. výškovo nastaviteľnej závesnej súpravy pozostávajú z: 4 závesov z drôteného lana (dĺžka lana: 2,5 m) a 4 betonážnych kotiev (klincové kotvy fischer FNA II 6 x 30 M6/5), hĺbka vyvŕtaného otvoru: min. 40 mm a menovitý priemer vrtáka: 6 mm
 • na požiadanie použitie ako stenový prvok
 • nevhodné pre soľné kúpele, nad ľadové vodné nádrže a v oblasti východu zo sáun

vzhľad

odolná hrana dosky s olepovacou hranou viditeľná spodná strana a hrany s jemne štruktúrovanou farebnou úpravou

 

formát/veľkosť

hrana dosky: s ostrými hranami
štandardné formáty: cca. dĺžka x šírka x 19 mm
1150 x 1150 mm
2350 x 750 mm
2350 x 1150 mm
1150 mm kruhového tvaru
špeciálne vyhotovenie na požiadanie
max. 2350 x 1150 mm
na požiadanie individuálne stvárnenie pomocou priehlbín
mnohouholníky a voľné tvary, do 2350 x 1150 mm

 

odtieň

biely (cca. RAL 9016)
tónovateľná podľa StoColor System, biely (cca. RAL 9016)

 

41474.jpg
biely (cca. RAL 9016)

Na prevzatie

technické listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti