Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoSilent Board 210

Akustická doska zo skleneného granulátu pre zavesené stropné a stenové konštrukcie

použitie

 • interiér
 • pre zavesené stropné a stenové konštrukcie
 • pre akustický systém StoSilent Distance A2
 • upevnenie naskrutkovaním, styčné plochy dosiek lepením

vlastnosti

 • možnosť vytvorenia plochy až do 200 m² bez dilatačnej škáry (max. dĺžka strany: 20 m)
 • skrátenie doby dozvuku a zníženie hladiny hluku
 • zlepšenie schopnosti koncentrácie
 • zlepšenie zrozumiteľnosti reči
 • súčiniteľ zvukovej pohltivosti αw do 0,40, podľa výšky zavesenia
 • nízka hmotnosť a vysoká tuhosť
 • nízka vlhkostná a tepelná rozťažnosť

poznámky

 • do kúpeľov so slanou, resp. morskou vodou len na požiadanie
 • nevhodná do oblastí ohrozených striekajúcou vodou
 • nevhodné pre polomery < 10 m a mechanicky namáhané oblasti
 • dodržiavať montážny návod

vzhľad

štruktúrovaný povrch jemná zrnitosť s konečnou povrchovou úpravou StoSilent Decor M alebo StoSilent Decor MF

 

formát/veľkosť

hrana dosky: ostrá / s povrchovou úpravou
dĺžka x šírka x hrúbka
1200 x 800 x 25 mm

 

odtieň

pohľadová strana: biela (cca. RAL 9010)
zadná strana: sivá (cca. RAL 7039)

 

30813_DE_de.jpg

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti