Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

StoColl Fix

Fixačná pomôcka a lepiaca hmota

použitie

  • exteriér
  • ako fixačná pomôcka, napr. pri používaní Sto-Turbofix
  • na lepenie montážnych prvkov StoFix
  • na lepenie parapetov na druhej úrovni tesnenia
  • na lepenie plechových krytín na fasádne prvky StoDeco

vlastnosti

  • jednozložkový
  • veľmi vysoká počiatočná priľnavosť
  • vysoká lepivosť

formát/veľkosť

kartuša: 290 ml

 

odtieň

biela

 

spracovanie

nanáša sa pomocou kartuše

 

30235_DE_de.jpg
nanáša sa pomocou kartuše

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
Prehlásenie o vlastnostiach výrobku (DoP)
informačný list o trvalej udržateľnosti