Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Sto-Pistolenschaum SE

Jednozložková PU výplňová pena

použitie

  • exteriér
  • na vypenenie škár a otvorov v izolačných doskách do šírky 5 mm
  • na vyplnenie otvorov a iných dutín

vlastnosti

  • bez freónov
  • tepelnoizolačná
  • tvrdnúca účinkom vlhkosti
  • odolnosť voči teplu, vode a rôznym chemikáliám
  • trieda reakcie na oheň B1 podľa DIN 4102

formát/veľkosť

Ø plechovka: 65 mm
výška: 330 mm
obsah: 750 ml

 

odtieň

sivá

 

30670_DE_de.jpg

skúšobná a akostná značka

ekologická etiketa Francúzsko bez textu: A+ farebná

Na prevzatie

technické listy
bezpečnostné listy
informačný list o trvalej udržateľnosti