Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

Zmena funkcie vo vedení spoločnosti Sto Slovensko

Country manager: Ing. Branislav Helcmanovský

S platnosťou od 1. júla 2021 nastala zmena vo vedení spoločnosti Sto Slovensko s.r.o. Operatívnym riadením slovenskej pobočky koncernu Sto je na pozícií Country Managera od vyššie uvedeného dňa poverený náš dlhoročný kolega Ing. Branislav Helcmanovský, ktorého sme požiadali o rozhovor.


1. Čo Vy osobne považujete za hlavné poslanie a cieľ na novej pozícii country managera?

Práca country managera je o spojení požiadaviek materskej spoločnosti na hospodárenie pobočky a nastavením procesov v spoločnosti na regionálnej úrovni. Cieľom je implementácia dlhodobej stratégie koncernu na miestne podmienky a návrh aktivít pre dosahovanie zisku. Spojenie s trhom a zastupovanie spoločnosti pri dôležitých obchodných rokovaniach, podpora obchodného tímu a podpora zákazníkov sú samozrejmosťou.


2. Ktoré sú podľa vás tie najdôležitejšie vlastnosti a schopnosti pre riadenie obchodu?

Za najdôležitejšie považujem otvorenú komunikáciu v spoločnosti a jasne nastavené pravidlá. Dobrá orientácia v trhu, poznanie požiadaviek zákazníkov a prispôsobenie procesov na aktuálne podmienky.


3. Môžete prezradiť, v čom Vy sám vidíte odlišnosť našej firmy od konkurencie?

Najviac sa odlišujeme v kompetenciách obchodníkov a projektových managerov. Vytvárame riešenia na mieru na základe požiadaviek investorov resp. architektov. Nebránime sa riešeniam s vysokou mierou kreativity a technickej náročnosti.


4. Čo považujete na svojej práci za najťažšie?

Množstvo projektov , ktoré realizujeme s investormi sa neopakuje a často sa jedná o jednorazové projekty. Neustále získavanie si priazne nových klientov je veľmi namáhavé na čas.


5. Rozhodovanie o podnikateľských krokoch a obchodných stratégiách má svoje plusy, ale aj úskalia. Čo vás osobne pozitívne nabíja a motivuje?

Najviac ma motivujú moji ľudia v našej organizácii. Ich zanietenosť pre vec , ochota pomôcť zákazníkovi, hľadanie ideálnych technických riešení a ochota sa neustále vzdelávať mi dáva nádej, že sa dá takto pracovať do budúcna a zvyšovať úroveň servisných služieb našej organizácie. Chceme byť partnerom pre našich zákazníkov a nie len dodávateľom.


6. Každý človek sa vyvíja v čase, a tak máte v súčasnosti pravdepodobne odlišné životné i pracovné priority v porovnaní s dobou, kedy ste do spoločnosti Sto nastupoval ...

Od začiatku som nastúpil do vedúcej pozície v našej firme. Moje priority boli formované požiadavkami vedenia spoločnosti. V čase som sa začal viac orientovať na ľudí a dobré pracovné prostredie ako len na čísla, pretože ľudia tvoria základ firmy.


7. Spoločnosť Sto vznikla ako firma s rodinnou tradíciou. Dá sa teda povedať, že poctivé remeslo má u nás stále zlaté dno?

Súhlasím, o našej organizácii z pohľadu veľkosti môžeme hovoriť ako o firme, kde sa dá pestovať rodinná atmosféra a do budúcna to budem aj podporovať. No dnes už sme veľkou korporáciou s celosvetovým záberom, a komunikácia na vedenie má jasne nastavenú štruktúru.

Na druhej strane som rád za každého nového remeselníka či firmu , s ktorými spolupracujeme, ktorí majú chuť vzdelávať sa, prinášať inovatívne riešenia a materiály do praxe. Som vďačný za to, že ich je čím ďalej tým viac a pomáhajú nám rásť a prinášať kvalitu do trhu.

Kontakt:

Branislav Helcmanovský

Country manager pre Slovensko

Mob.: +421 911 650 116

Email: b.helcmanovsky@sto.com