Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

späť

Optimálna ochrana proti vlhkosti vďaka soklovým riešeniam Sto

Soklová časť domu je neustále vystavená výraznej záťaži a nepriaznivým vplyvom okolia. Sokel musí odolávať tečúcej a striekajúcej vode, cestárskej soli, náhlym zmenám teplôt či hlbokým mrazom. Svoju úlohu zohrávajú aj ďalšie faktory ako napríklad znečistenie spôsobené ľuďmi a zvieratami či silné mechanické zaťaženia. Naša nová jednojzložková hmota StoLevell SW plus s plne integrovanou ochranou proti vlhkosti je bezpečným riešením chrániacim každý sokel. Dokonca je ju možné použiť nie len ako lepiacu a armovaciu hmotu, ale zároveň aj ako finálnu omietku.

Spoľahlivú ochranu sokla môžeme dosiahnuť buď naším novým univerzálnym riešením StoLevell SW plus alebo už viac ako 30 rokmi praxe overeným lepidlom StoFlexyl. Či sa už rozhodnete pre ktorýkoľvek z našich materiálov, ako skúsený odborník budete dobre vybavený pre každú príležitosť.

Novinka StoLevell SW plus - univerzálne a rýchle riešenie

„Jeden výrobok pre všetky aplikácie“ bolo hlavným cieľom vývoji našej novej jednozložkovej hmoty. StoLevel SW Plus je možné použiť na lepenie a stierkovanie a zároveň aj ako finálnu omietku soklovej časti bez potreby dodatočnej ochrany proti vlhkosti. Týmto spôsobom je možné nielen efektívne a rýchlo izolovať celý sokel proti vlhkosti, ale zároveň vďaka veľmi dobrej priľnavosti je dokonca možné lepiť izoláciu sokla i k problematickým podkladom.

StoFlexyl - overené dvojzložkové riešenie

Viac ako 30 rokmi praxe overené riešenie zaisľujúce vynikajúcu ochrani proti vlkosti. Ako armovacia vrstva dokáže zabepečiť maximálnu odolnosť voči prasknutiu.


Všetko o optimálnej ochrane sokla môžete nájsť tu:

Katalóg výrobkov

Brožúra na stiahnutie

Soklové riešenia Sto

Soklové riešenia Sto