SANÁCIA BETÓNU - Sanácia betónu

Na sanáciu a ošetrenie betónu, železobetónu alebo omietok sme vyvinuli materiály radu BETAFORM . Jednotlivé typy (reprofi lačné malty, vyhladzovacie stierky, ochranné a adhezívne nátery) sú určené na vykonávanie všetkých etáp sanačných prác. Technické a technologické parametre všetkých druhov hmôt boli navzájom zladené, preto je vhodné ich použitie v komplexnom systéme. Materiály je možné použiť napríklad na opravu schodov, múrikov alebo v panelových domoch, využitie majú aj v priemyselnom sektore. Kombináciou rôznych vplyvov prostredia, vody a solí dochádza k chemickým zmenám povrchovej vrstvy betónu, ktorá krehne a stáva sa poréznejšou. Vzdušný kyslík, voda a soli prenikajú k oceľovej výstuži a spôsobujú jej koróziu. Skorodovaná vrstva zväčšuje svoj objem a spôsobuje ďalšie rozrušovanie betónu. Na určenie optimálneho postupu sanácie je nevyhnutné odborné posúdenie miestnych podmienok a stupňa porušenia súdržnosti betónu, na ktorého základe sa stanoví odporúčaný postup a vhodné hmoty. V závislosti od použitých materiálov je možné dosiahnuť farebné, hladké alebo zrnité štruktúry povrchu s veľmi nízkou priedušnosťou pre všetky bežné agresívne médiá.

ODPORUČENÝ POSTUP

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastnoty a prípadných biotických napadnutí (plesne, riasy). Odstránené musia byť všetky nesúdržné, mechanicky alebo chemicky narušené časti. Stav obnaženej oceľovej výstuže železobetónových prvkov je nevyhnutné odborne posúdiť zo statického hľadiska. Očistený a odmastený povrch železnej výstuže sa ošetrí dvojnásobným náterom BETAFORMu S01. Mechanická pevnosť betónu podkladu a adhézia následnej vrstvy sa zvýši napustením podkladu penetračným roztokom (lak EH) alebo adhezívnym náterom (BETAFORM S01). Po jeho povrchovom obschnutí (najneskôr do 3 hodín) sa chýbajúci materiál nahradí reprofi lačnou maltou BETAFORM S05 alebo BETAFORM S07 v závislosti od hrúbky pridávanej vrstvy. Nanáša sa v jednej vrstve stierkovaním antikorovým hladidlom. Spojenie a spolupôsobenie reprofi lačnej malty s ošetrenou oceľovou výstužou obnoví pôvodnú statickú stabilitu prvku. Reprofi lovaný povrch je možné lokálne alebo súvisle vyhladiť zastierkovaním BETAFORMom S09 na vytvrdený povrch (najskôr po 24 hodinách). Stierkovú vrstvu je možné spevniť výstužnou sieťovinou. Vyhladený reprofilovaný povrch sa ošetrí dvojnásobným ochranným náterom BETAFORMu S02. Prvý náter sa nanáša štetcom na vytvrdený povrch najskôr po 24 hodinách, druhá vrstva sa vykonáva stierkovaním ihneď po povrchovom obschnutí prvej vrstvy, najneskôr do 3 hodín. Dodatočnú hydrofobizáciu je možné vykonať po 24 hodinách krycím lakom AK. Alternatívnou povrchovou úpravou je dvojnásobný náter fl exibilnou akrylátovou farbou GamaDEKOR FLEX alebo farbou na betón GamaCOLOR S.

Sprievodca riešeniami spoločnosti STOMIX®

SANÁCIA BETÓNU


Na sanáciu a ošetrenie betónu a železobetónu sme vyvinuli materiály radu BETAFORM . Reprofi lačné malty, vyhladzovacie stierky, ochranné a adhezívne nátery sú určené na jednotlivé etapy sanačných prác. Zloženie hmôt a ich technické a technologické parametre boli navzájom zladené a tvoria tak optimálny komplexný systém.

Aktuálne

STOMIX Akadémia v Košiciach

Seminár pre projektantov Košice

10.4.2018Prijmite naše pozvanie na aprílový seminár, určený pre pracovníkov projekčných kancelárii a odbornú verejnosť zo stavebníctva, kde Vám predstavíme najnovšie výsledky vývoja v oblasti stavebných riešení a produktových noviniek pre sezónu 2018.Viac »

Prinášame bezúdržbový balkón

5.4.2018V snahe dopriať vám čo najbezpečnejšie riešenie pre balkóny a lodžie, o ktoré sa nebude treba starať a vydrží pokiaľ možno doživotne sme vyvinuli prvý bezúdržbový balkónový systém STOMIX BETAFORM PU.Viac »

TÚTO ZIMU MÔŽETE BYŤ VYSMIATY...

1.1.2018Využite zimnú akciu pre interiérový program spoločnosti STOMIX vrátane produktovej novinky ALFAFORM SCS, ktorá v sebe spája armovaciu stierku a štukovú omietku za veľmi dobrú cenu.Viac »

archív aktualít »

Realizační partneri

Zoznam partnerských spoločností

Vstup pre partnerov

Máte záujem byť našim partnerom?
ZAREGISTRUJTE SA »

Odborná poradna
UNISUN


Stomix
X
MAPA WEBU | HOME | OCHRANNÉ ZNÁMKY A COPYRIGHT | O SPOLOČNOSTI | KONTAKTY | SPOLUPRÁCA | MÉDIA
www.stomix.com | www.stomix.cz | www.stomix.ru | | www.stomix.co.uk | www.stomix.com.pt | www.stomix.fr © ESMEDIA a.s.