Nedostatky realizácie zatepľovacích systémov

Bezchybné uskutočnenie realizácie zateplenia by malo byť v spoločnom záujme investora, realizátora stavebných prác ako aj dodávateľa materiálu. Napriek viac ako 20 ročným skúsenostiam nášho trhu s kontaktnými  systémami pre zateplenie budov sa stále môžeme stretnúť s nedostatkami pri nedodržiavaní technologických postupov či chybnými prístupmi k dodatočným dodávkam materiálu na stavbu.V snahe o zvyšovanie úrovne realizovaných stavieb a uspokojovanie potrieb konečných investorov Vám ponúkame sumár chýb, s ktorými sa môžeme najčastejšie stretnúť pri realizácií zateplenia.

Medzi najfrekventovanejšie realizačné nedostatky môžeme zaradiť:

Aplikácia omietkových hmôt a farieb rôznych šarží na jednu súvislú plochu.   Pri doobjednávaní  omietkových hmôt a farieb odporúčame uvádzať aj výrobnú šaržu predchádzajúcej dodávky, za účelom  čo možno najbližšieho priblíženia sa k už dodanému odtieňu  farebných hmôt.
Dôsledky:  Pri požiadavke na dodatočné dodanie toho istého materiálu  je vhodné  uvádzať číslo výrobnej šarže pôvodne objednanej dodávky farebných hmôt. Toto číslo je uvedené aj na dodacom liste pôvodnej dodávky. V opačnom prípade môže dôjsť k nesprávnemu odtieňu farebnej škály. Pri rozdielnych číslach výrobných šarží môže dôjsť k odchýlkam v odtieňoch farebnej škály.

Nevyhovujúci spôsob osadenia zakladacích líšt vyznačujúcich sa predovšetkým ich vynechávaním – ako v ploche, tak na nárožiach – a ďalej nezaistením tesnosti styku lišty s podkladom.
Dôsledky:  Vznik nechránenej izolácie a systému v jeho päte, problematické ukončenie detailov, vnikanie chladného vzduchu pod tepelnú izoláciu.

Lepenie izolantu na terče (tzv. buchty) bez nanesenia lepidla po obvode izolantu.
Dôsledky: Výrazné zníženie prídržnosti a stability celého systému. Umožnenie cyklických deformácií opakované prehýbanie  dosiek izolantu. Z hľadiska STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb – možný vznik zvislého prúdenia plynov, takzvaný komínový efekt.

Nedodržanie správneho spôsobu osadenia a lepenia dosiek tepelnej izolácie u výplní otvorov
Dôsledky: Vnášanie zvýšeného namáhania do povrchových tmelových a omietkových vrstiev systému, ktoré môže spôsobiť vznik trhlín v týchto miestach, prípadne sa na ich vzniku podieľať.

Neumiestnenie zosilňujúcej diagonálnej výstužnej tkaniny o rozmeroch 300 x 200 mm v rohoch u výplní otvorov  (miesta s predpokladanou koncentráciou napätí)
Dôsledky: Možný  vznik trhlín v rohoch stavebných otvorov.

Technologická operácia “kotvenie hmoždinkami” – nedodržanie stanoveného typu hmoždiniek vyplývajúceho z projektovej dokumentácie a z dokumentácie výrobcu použitého zatepľovacieho systému ako aj nedodržanie kotviaceho plánu a stanoveného počtu hmoždiniek.
Dôsledky: Nezaistenie požiadavky na správnu funkciu mechanického kotvenia zatepľovacieho systému, ktorá môže byť  jednou z príčin, prípadne i hlavnou príčinou jeho havárie.

Rozmiestnenie hmoždiniek len do plochy dosky izolantu.
Dôsledky: Nezaistenie správneho spolupôsobenia kotvenia pri eliminácii deformácií dosiek izolantu po ich obvode a rohoch /banánový efekt/.

Nevhodne riešené detaily v oblasti parapiet, ostení, zábradlí balkónov, vystupujúcich konzol z obvodovej konštrukcie, atď. (Viď Pokyny pre montáž obr. č. 6C,10a, 10b/.
Dôsledky: Neuzavretý zatepľovací systém umožňujúci zatekanie od dažďa, možnosť vzniku trhlín medzi stavebnou konštrukciou (parapiet, zábradlie, atď.) a omietkou vrátane základnej vrstvy.

V nedostatočnom predstihu zabezpečená výmena klampiarskych výrobkov (atikové plechy, žľaby, odkvapové rúry, záveterné lišty, atď.)
Dôsledky: Neprípustné vniknutie vody do  zatepľovacieho systému.
Zámena nesystémových materiálov /hmoždinky, výstužná sieťka/
Dôsledky: Vznik nového necertifikovaného systému. Na takto novovytvorený systém   nemôžeme poskytnúť záruku.
Z toho, čo je tu vo všeobecnosti zdokumentované vyplýva, že predpokladaná životnosť takto zrealizovaných zatepľovacích systémov sa skracuje a v neposlednom rade vytvára predpoklady na problémy pri odovzdávaní hotového diela ako aj vznik reklamácií.
Je spoločným záujmom všetkých zúčastnených strán, aby realizované naše zatepľovacie systémy spĺňali  neustále  predpoklady a požiadavky  investora tak pri odovzdávaní prác, ako aj počas celej predpokladanej životnosti.
Sme presvedčení, že je obojstranným záujmom odstrániť vyskytujúce sa nedostatky a zvýšiť kvalitu prác v oblasti montáže zatepľovacích systémov.
Za spoločnosť STOMIX – experta na zateplenie chceme svojich zákazníkov ubezpečiť, že v prípade potreby a požiadavky  priebežne zaškolíme nových alebo aj súčasných zamestnancov realizačných firiem na všetkých stupňoch zaradenia od stavbyvedúcich až po samotných realizačných pracovníkov.
Chceme podotknúť, že na kvalitu prác a dodržiavanie technologických postupov pri montáži zatepľovacích systémov upriamujú  pozornosť aj príslušné kontrolne orgány. Pri zistení závažných nedostatkov, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k vážnym poruchám, prípadne až k deštrukcii systému, môžu  postupovať ráznym spôsobom až k rozhodnutiu o sanácii zatepľovacieho systému na náklady realizátora a odobratie licencie.

 

 

 

 

 

 

Pridajte sa k nám

Prečo pracovať pre spoločnosť STOMIX

K hodnotám spoločnosti STOMIX patrí rešpekt k svojím zamestnancom a starostlivosť o ich rozvoj. Dokážeme odmeniť kvalitne odvedenú prácu a v rámci starostlivosti zamestnancov ponúkame radu sociálnych výhod.

Aktuálne ponúkané pozície:

V tejto chvíli nehľadáme žiadne pozície

Oslovte nás priamo cez dotazník pre uchádzačov o zamestnanie. »

Vernostný program STOMIX Expert

Odmeny za zateplenie rodinného domu

Odmeny za zateplenie rodinného domu

Ste živnostník alebo malá realizačná firma, ktorá sa zaoberá zatepľovaním rodinných domov? Spolupráca so spoločnosťou STOMIX je odteraz ešte omnoho zaujímavejšia. Staňte sa členom nášho bonusového programu, ktorý vás odmení za kvalitnú prácu.více »

Napíšte nám

Máte otázky, pripomienky či podnet? Neváhajte nás kontaktovať pomocou priloženého formuláru.

Na Vaše otázky Vám radi odpovieme.

Meno
E-mail
PSČ
Odkaz
 

Spoločnosť STOMIX na Slovensku

Kontaktné informácie zobrazíte kliknutím na príslušný región na mapke alebo výberom z menu:

STOMIX International - www.stomix.com

Aktuálne

Súčasťou spoločnosti Sto Slovensko sú od augusta aj aktivity značky STOMIX

Súčasťou spoločnosti Sto Slovensko sú od augusta  aj aktivity značky STOMIX

31.7.2018Koncern Sto dokončil k 1. augustu 2018 fúziu, ktorá začala v roku 2011 kapitálovým prepojením spoločností Sto a STOMIX.Viac »

Zmeny distribučných centier STOMIX

24.7.2018Vážení obchodní partneri,
touto cestou by sme Vás radi informovali o nastávajúcich zmenách, ktoré sa dotknú regionálnych distribučných centier STOMIX v Bratislave a vo Zvolene s platnosťou od 1. augusta 2018. Zároveň Vás prosíme, aby ste nižšie uvedenému oznamu venovali zvýšenú pozornosť.
Viac »

STOMIX Akadémia v Košiciach

10.4.2018Prijmite naše pozvanie na aprílový seminár, určený pre pracovníkov projekčných kancelárii a odbornú verejnosť zo stavebníctva, kde Vám predstavíme najnovšie výsledky vývoja v oblasti stavebných riešení a produktových noviniek pre sezónu 2018.Viac »

archív aktualít »

Realizační partneri

Zoznam partnerských spoločností

Vstup pre partnerov

Máte záujem byť našim partnerom?
ZAREGISTRUJTE SA »

Odborná poradna
UNISUN


Stomix
X
MAPA WEBU | HOME | OCHRANNÉ ZNÁMKY A COPYRIGHT | O SPOLOČNOSTI | KONTAKTY | SPOLUPRÁCA | MÉDIA
www.stomix.com | www.stomix.cz | www.stomix.ru | | www.stomix.co.uk | www.stomix.com.pt | www.stomix.fr © ESMEDIA a.s.